สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวและสังคมไทย”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวและสังคมไทย”

When: ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2557 เวลา 08.00-17.00 น.

Where: ณ ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Contact: ผู้ประสานงาน น.ส.กชพรรณ มงคล 089-442-4774

Permalink: http://www.nrct.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร