ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club:TCC) ได้รับอนุมัติสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 ขึ้นโดยเน้นประเด็นความปลอดภัย (The 3rd Thailand Bike & Walk Forum:Safety Today is Safety Tomorrow)

When: เปิดรับผลงานบัดนี้-30 พฤศจิกายน 2557

Where: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Contact: ผู้ประสานงาน จินตนา เจือตี๋ โทรศัพท์ 02-618-5990

Permalink: http://www.thaicyclingclub.org

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร