สออ.ประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดให้มีการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 33 (The 33rd Inter-University Conference) เรื่อง “Education Innovation for the Knowledge – based Economy:Curriculum, Pedagogy and Technology”

When: วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557

Where: ณ ห้องอโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Contact: ฝ่ายเลขานุการ สออ.ประเทศไทย โทร.02-354-3728-29

Permalink: http://www.asaihlth.in.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร