สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2557 เรื่อง “Colorful ELT for ASEAN Integration: Symposium, Workshops and Preserntations”

When: ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557

Where: ณ Pullman Bangkok King Power

Contact: หน่วยจัดสัมมนาทางวิชาการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โทร.02-218-6031,02-218-6039

Permalink: http://www.culi.chula.ac.th/International/2014Intercon

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร