ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาของศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการเสวนา ในห้วข้อ “แปลหนังสือไปทำไม…ทำไมต้องแปล” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านหนังสือและการแปลหนังสือในประเทศไทย

When: ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 13.30-15.30 น.

Where: ณ ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Contact: คุณสุวรรณา หิรัญสถิตย์ โทรศัพท์ 086-8933914,085-1787029

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร