สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd ICADA 2014-SSIS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Third International Conference on Advancement of Development Administration 2014-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 3rd ICADA 2014-SSIS) ในหัวข้อ “Asean and Globalization:Integration, Diversity, and Prosperity” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ในระดับนานาชาติ

When: วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557

Where: ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Contact: สำนักเลขานุการสำนักวิจัย โทร 02 727 3299,02 375 8972

Permalink: http://www.ICADA2014.nida.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร