มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครบรอบ 50 ปี จึงได้ร่วมกับจังหวัดสกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนคร และหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดงาน 50 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหกรรมวิชาการ อีสาน:ศูนย์กลาง AEC และจัดกิจกรรม “พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จังหวัดสกลนคร”

When: ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2557

Where: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Contact: สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป โทร 0 4297 0022

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร