ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases (1st CTCD)

สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย (The Society for Free Radical Research-Thai, SFRR -Thai) ชมรมพันธุพิษแห่งประเทศไทย (TEMs) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดการประชุมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases (1st CTCD) ขึ้น

When: ในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557

Where: ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Contact: โทร 086-448-8073

Permalink: http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/CTCD/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร