ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญเข้าร่วมประชุมทางมานุษยวิทยา

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กำหนดจัดกิจกรรมประชุมทางมานุษยวิทยา เรืื่อง “เสียงแห่งชาติพันธุ์ในโลกเสรีนิยมใหม่” เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สัมพันธ์กับสิทธิเสรีนิยมใหม่

When: วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557

Where: ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Contact: โทร 02-880-9429 ต่อ 3503,3610 และ 3801

Permalink: http://www.sac.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร