มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี “

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ” เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์สร้างการรับรู้และการจดจำ

When: ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2557

Where: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Contact: ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร 0 4422 4082-5,0 4422 4893

Permalink: http://www.sut.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร