สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. รับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558 เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

When: เปิดรับสมัคร 19 พฤษภาคม -31 กรกฎาคม 2557

Where: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Contact: โทรศัพท์ 0-2561-4504-5 ต่อ 412

Permalink: http://www.gistda.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัคร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร