มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการประกวดสุนทรพจน์ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใข้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนำเสนอสุนทรพจน์ที่นำเสนอประโยชน์และบทบาทของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อประเทศชาติ ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

When: ส่งผลงานภายในวันที่ 31 กันยายน 2557

Where: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

Contact: คุณนงลักษณ์ จตุเทน

Permalink: http://www.thaiappraisal.org/thai/essay/essays.php

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร