มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชันกลอนสด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะจัดงานประชันกลอนสด ครั้งที่ 24 “ความเป็นไทย” เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ฝึกฝนและแสดงความสามารถในการแต่งบทร้อยกรอง ผู้ชนะจะได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

When: ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557

Where: ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Contact: ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร 0-2954-7300-29 ต่อ 544,549,352

Permalink: http://www.dpu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร