สภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่

สภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีงานประกวดงานเขียนเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

When: ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

Where: สภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Contact: นายกัมพล กรรณภูติ สำนักเนติธรรม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-7585,0-2354-7533-37 ต่อ 706,911,104

Permalink: http://www.ncswt.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร