ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือจัดงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 2557 เรื่อง “Colorful ELT for ASEAN Integration : Symposium,Workshops and Presentations”

When: ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557

Where: ณ Pullman Bangkok King Power

Contact: หน่วยจัดสัมมนาทางวิชาการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โทร 0-2218-6031, 0-2218-6039

Permalink: http://www.culi.chula.ac.th/International/2014InterCon

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร