สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง “วัฒนธรรมสมัยนิยม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อและเปลี่ยนและนำเสนอประเด็นปัญหาด้านความเข้าใจวัฒนธรรมกระแสหลักของสังคม ในโอกาสรำลึกถึงการครบรอบ 50 ปี ของวัฒนธรรมศึกษาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2507

When: ในวันที่ี 28 กรกฎาคม 2557

Where: ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาจังหวัดนครปฐม

Contact: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-8002344

Permalink: http://www.rilcaconf.lc.mahidol.ac.th/2014

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร