ขอเชิญประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Theater Hall (512 ที่นั่ง) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมในครั้งนี้

Contact: สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุมและพิธีการ โทร 138,310

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร