แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยฯและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยจะเปิดรับสมัครระหว่าง 9-13 มิถุนายน 2557 กำหนดลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

Contact: สำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร 511

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร