บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด จัดโครงการ เอซ เพื่อจิตอาสาพัฒนาสังคม

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด จัดโครงการ เอซ เพื่อจิตอาสาพัฒนาสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ โดยโครงการที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมสูงสุด 100,000 บาท

When: ตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2557

Where: บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด

Contact: บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด โทร 0 611 4040 ต่อ 5129,5148,5149

Permalink: http://www.acegroup.com/th/csr

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร