มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “University Engagement and Social Enterprise:Experiences from the UK and Thailand”

ด้วย Engagement Thailand (EnT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริติช เคานซิล กำหนดจัดการสัมมนา 1st Engagement Thailand Annual Conference “University Engagement and Social Enterprise:Experiences from the UK and Thailand” เพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับสังคมของมหาวิทยาลัยทั่งในประเทศและสหราชอาณาจักรในมิติต่างๆ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหวิทยาลัยกับสังคมอย่างเข้มแข็งและมีส่วนร่วมที่ดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

When: ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557

Where: ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

Contact: คุณณัฐพงษ์ คำกลม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942-874 ถึง 5

Permalink: http://www.engagementthailand.org

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร