ศูนย์เซจง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 36

ศูนย์เซจงและสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 36

When: ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2557

Where: ศูนย์เซจง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Contact: อาจารย์กนกกุล มาเวียง โทร 081-954-1103

Permalink: http://www.msu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร