มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดการเรียนการสอนวันเสาร์และวันอาทิตย์

When: ตั้งแต่บัดนี้ – มิถุนายน 2557

Where: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Contact: โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 02-942-8932

Permalink: http://www.sluse.grad.ku.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/การศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร