ศูนย์กฎหมายการแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม

ศูนย์กฎหมายการแพทย์ฯ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:หนังสือ ตำรา บทความวิชาการ บทความวิจัย” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพในการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา ได้อย่างถูกต้อง

When: ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.

Where: ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ 73/39 วิภาวดีรังสิต 64 กทม.10210

Contact: คุณกฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ หรือคุณวราภรณ์ รุจิระวาณิชย์ โทรศัพท์/Fax: 02-4419787,080-5858515

Permalink: http://www.sh.mahidol.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร