สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย มี 4 ประเภท ได้แก่
1.ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarships)
2.ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
3.ทุนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
4.ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

When: กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

Where: ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

Contact: ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย โทร 0 2344 6490

Permalink: http://www.aei.gov.au/endeavour

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/วิจัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร