จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 150 ปี มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคามได้กำหนดจัดงาน 150 ปี มหาสารคามขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ได้จัดตั้งจังหวัดครบรอบ 150 ปี ในปีพุทธศักราช 2557 และในการจัดงานครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 150 ปี มหาสารคาม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน

When: จัดส่งผลงานภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557

Where: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม) ชั้น 3

Contact: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม) ชั้น 3 โทร 043-777561

Permalink: http://www.m-culture.go.th/mahasarakham

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร