ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asia GIS 2014

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ Asia GIS Association เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Asia GIS International Conference หรือ Asia GIS 2014 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ

When: ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557

Where: ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

Contact: สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ โทรศัพท์ 02 561 4504 ต่อ 431 โทรสาร 02 5614503

Permalink: http://asiagis2014.gistda.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร