การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED)

When: ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

Where: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Contact: สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา โทร 02-6105397 โทรสาร 02-3545570

Permalink: http://www.mua.go.th และ http://www.inter.mua.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัคร และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร