ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อุครราชกุมารี

ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อุครราชกุมารี มีหมายกำหนดการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม
1.ถ้าบริจาคทูลเกล้าฯถวายเงิน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ได้รับพระราชทานเหรียญทอง 1 เหรียญ ใบอนุโมทนาบัตรและใบเสร็จรับเงิน (รับพระราชทานเหรียฐจากพระหัตถ์ด้วยตนเอง)
2.ถ้าบริจาคทูลเกล้าฯถวายเงิน ตั้งแต่ 1,000-9,999 บาท ได้รับพระราชทานเหรียญเงิน 1 เหรียญ ใบอนุโมทนาบัตรและใบเสร็จรับเงิน

When: ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น.

Where: ณ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม บ้านหนองเลิง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Contact: สำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โทรสารหมายเลข 043-777480 หรือกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรสาร 043-777869,043-777970

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร