ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและภาษาไทย

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและภาษาไทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557

When: ประจำปีการศึกษา 2557

Where: ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Contact: ห้อง 106 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร 02-613-2651 และ 02-613-2570

Permalink: http://www.tuenglish.org

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร