มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

When: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

Where: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Contact: กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

Permalink: http://www.sru.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัครงาน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร