คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2014

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (LSCAC 2014)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการท่องเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 150 ปี มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคามได้กำหนดจัดงาน 150 ปี มห … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน | ติดป้ายกำกับ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asia GIS 2014

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า นิสิต นักศึกษาร่วมสะท้อนภาพลักษณ์นักการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน | ติดป้ายกำกับ ,

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม เชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน | ติดป้ายกำกับ , ,