ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ระบบกฎหมายอาเซียนกับการปรับตัวของภาคธุรกิจไทย”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “ระบบกฎหมายอาเซียนกับการปรับตัวของภาคธุรกิจไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกฎหมายของอาเซียน เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนหันมาใส่ใจกับกฎระเบียบทางกฎหมายที่อาจมีผลระทบต่อการค้าและการลงทุนในอาเซียน

When: วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

Where: ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสารชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Contact: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 0-2312-6300-73 ต่อ 1689, 1690 โทรสาร 0-2312-6419

Permalink: http://www.hcu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร