ม.ราชภัฏอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 73 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 73 อัตรา

When: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 5 มิถุนายน 2557

Where: ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Contact: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กองบริหารงานบุคคล โทร 0 4221 1040-59 ต่อ 124,711 โทรสาร 0 4224 1418 E-mail:personel@udru.ac.th

Permalink: http://www.udru.ac.th/hrm/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัครงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร