ขอเชิญเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล

สมาคมนิยมไทย ร่วมกับภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล ซึ่งเป็นมรดกของชาติรวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

When: รอบคัดเลือก วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 รอบรองชนะเลิศกับชิงชนะเลิศ วันที่ 5-7 มิถุนายน 2557

Where: รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยสยาม รอบรองชนะเลิศกับชิงชนะเลิศ ณ ลาน Season ศูนย์การค้าซีคอน บางแค กรุงเทพฯ

Contact: ผู้ประสานงาน นางสาววิรัลพัชร พาราพิบูลย์ โทรศัพท์ 02-457-0068 ต่อ 5211

Permalink: http://niyoomthai.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร