สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมโครงการและบริจาค

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม

When: ในวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

Where: ณ สถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดมหาสารคาม

Contact: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทรภายใน 155, 324

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร