ขอเชิญส่งผลงานประกวดเรียงความ และคลิปวิดีโอประกอบเพลงในหัวข้อ “ทุกวัน…เป็นวันของครอบครัว”

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดการประกวดเรียงความและการประกวดคลิปวีดีโอประกอบเพลงทุกวัน…เป็นวันของครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและรณรงค์ให้ครอบครัวและสังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว และส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพของครอบครัว

When: ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2557

Where: ณ สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Contact: สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว โทร 02-3068783 โทรสาร 02-3068783,02-3068982

Permalink: http://www.owf.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร