คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2014

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Philanthropy Studies and Nonprofit Management for Sustainable Development in Thailand

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้กำหนดจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมโครงการและบริจาค

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ EOL System/EOL EngTest.net รุ่นที่ 26

บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด ขอเชิญท่านสมั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา | ติดป้ายกำกับ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , ,

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญส่งผลงานประกวดเรียงความ และคลิปวิดีโอประกอบเพลงในหัวข้อ “ทุกวัน…เป็นวันของครอบครัว”

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน | ติดป้ายกำกับ