สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานสัมมนาทางวิชาการ

คณะกรรมการ สาขาปรัชญา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน:การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสองฝั่งโขง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดของนักวิชาการและผู้่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม หาข้อสรุปและนำไปปรับยุทธศาสตร์การวิจัยทางด้านวัฒนธรรม

When: ในวัีนศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557

Where: ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

Contact: กลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติ โทร.0-2561-2445 ต่อ 557,439,08-1702-2208 โทรสาร.0-2579-4714,0-2579-1738 ผู้ประสานงาน คุณเอื้อมพร,คุณสุพรรณ

Permalink: E-mail:angsana_t@hotmail.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร