ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงพฤติการณ์ในการหลอกลวงของมิจฉาชีพ มิให้ตกเป็นเหยื่อและสูญเสียทรัพย์สินแและโปรดอย่าหลงเชื่อพฤติการณ์ในการหลอกลวงของมิจฉาชีพโดยเด็ดขาด ระวังจะสูญเสียเงินฟรี อย่าหลงเชื่อคนร้ายโทรศัพท์หลอกโอนเงินผ่านตู้ ATM หรือตู้รับฝากเงินสด ร้องเรียนสายด่วน ปปง. 1710

Contact: กองกลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการและัสารบรรณ โทร.310

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร