ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน

งานบัณฑิตศึกษา (นอกเวลาราชการ) หลักสูตร ศป.ม.ศิลปกรรม วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ University of Philippines,University of Malaya,Miriam College, ISI Yogyakarta (Indonesia) University of Combodia,ISU:USA และ BIAD:UK สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศ กำหนดจัดโครงการประชุมอาเซียนด้านผลงานวิจัยและพัฒนาหลัีกสูตรการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (การประชุมวิชาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน : Asean Fine Arts Symposium (AFAS)2014)

When: วันที่ 26 เมษายน 2557

Where: ณ โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

Contact: สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร.02-649-5501,02-649-5000 ต่อ 15118

Permalink: http://www.afas2014.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร