สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการประชุมวิชาการสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2557 (OAR Conference 2014) เรื่อง “การเชื่อมโยงความรู้:ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี (Connecting Knowledge:Library,New Media & Technology)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้่ สร้างสรรค์ความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ในงานพัฒนาห้องสมุด การเชื่อมโยงสารสนเทศและองค์ึความรู้ต่างๆ ผ่านแนวคิดและความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย

When: วันพฤหัสบดีที่ 29-วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557

Where: ณ ห้อง LE CONCORD BALLROOM โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Contact: ฝ่ายบริหาร โทร.02 2182905 โทรสาร.02 2153617

Permalink: http://www.car.chula.ac.th/con2014

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร