สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 10

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกำหนดจะจัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NSTDA Annual Conference: NAc2014) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (S&T: Driving Force for Sustainable Development)

When: วันที่ 31 มีนาคม -3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 17.00 น.

Where: ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Contact: email: nac2014@nstda.or.th โทร.0 2564 8000

Permalink: http://www.nstda.or.th/nac2014/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร