ขอเชิญร่วมการเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 9 ปี 2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเสวนาและประชุมระัดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง (National e-Learning Seminar and Workshop ครั้งที่ 9) ขึ้น ภายใต้ชื่อว่า Smart Learning with Innovative Technologies หรือ การเีรียนรู้อย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ด้านการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีที่ประสบความสำเร็จ

When: ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

Where: ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contact: ผู้ประสานงานโครงการ คุณจินตหรา ชัยคำมา โทร.053-943811

Permalink: http://www.itsc.cmu.ac.th/elearningday2014

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร