ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการแสดงของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จะจัดกิจกรรมการแสดง “นาฏศาสตร์ขับขานตำนานศิลป์” ระหว่างวันที่ 12-13 กุมถาพันธ์ 2557 ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Contact: หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.115

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร