คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2014

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในวิชาเรียนตามอัธยาศัยและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ (e-learning)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดตั้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ราชภัฏมหาสารคาม รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มหาิวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน

งานบัณฑิตศึกษา (นอกเวลาราชการ) หลักสูตร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานสัมมนาทางวิชาการ

คณะกรรมการ สาขาปรัชญา สำนักงานคณะกรรมการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้ม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์