ประชาสัีมพันธ์กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตามที่กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกกองทุนทราบรายละเอียดยอดเงินปันผลให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร