บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด จัดการอบรมหลักสูตร “Step-by-Step to Executing EdPEx”

บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยทีมปรึกษาได้มีการจัดทำหลักสูตร “Step-by-Step to Executing EdPEx” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นในการนำไปปฏิบัติได้จริง โดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard อย่างถูกต้องเพื่อช่วยในการยกระดับการบริหารคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ให้ประสบผลสำเร็จและเกิดการปฏิบัติทั่วทั้งสถานศึกษา หลักสูตรจำนวน 12 ชั่วโมง

When: รุ่นที่ 6 วันที่ 30-31 มกราคม 2557 รุ่นที่ 7 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 รุ่นที่ 8 วันที่ 27-28 มีนาคม 2557

Where: บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด

Contact: บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด โทรศัพท์ 02-862-2701-3 E-mail:training@saragroup.co.th

Permalink: http://www.saragroup.co.th/training/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร