เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยุคใหม่:From Green University to Sustainable Campus” Event 1:Green Campus Workshop

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยุคใหม่:From Green University to Sustainable Campus” Event 1:Green Campus Workshop

When: ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

Where: ณ ห้อง Ballroom A ชั้น M โีรงแรมปทุมวันพริ้นเซส กรุงเทพฯ

Contact: นางสาวรัชนี บุญพา (ratchanee@knit.or.th) โทรศัพท์ 02 640 0461 ต่อ 122 โทรสาร 02-640-0465

Permalink: http://www.knit.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร