ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “University Social Enterprising:Reflections from the U.K. Visit”

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ British Council กำหนดจัด seminar Series Thai Universities on the World Stage ครั้งที่ 21 หัวข้อ “University Social Enterprising:Reflections from the U.K. Visit”

When: ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

Where: ณ ห้อง Ballroom A ชั้น M โีรงแรมปทุมวันพริ้นเซส กรุงเทพฯ

Contact: นางสาวรัชนี บุญพา (ratchanee@knit.or.th) โทรศัพท์ 02 640 0461 ต่อ 122

Permalink: http://www.knit.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร