รัฐบาลอินเดียจัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557-2558 ให้แก่นักศึกษาไทย

ด้วยสถานเิอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทยแจ้งว่ารัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557-2558 ให้แก่นักศึกษาไทย ประกอบด้วยทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D) ในหลายสาขาวิชารวมทั้งสาขาแพทย์ศาสตร์และทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยอินเดีย

When: ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557

Where: สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา โทร.02-610-5397 โทรสาร.02-354-5570

Contact: โทรศัพท์ 02-258-0300-5 ต่อ 6

Permalink: http://www.iccrindia.net

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร